moreMomentum is een international advies en trainingsbureau, gespecialiseerd in bedrijfsinnovatie en veranderen.

We zijn er om industriële fabrikanten - groot en middelgroot - te helpen met het versnellen van doorlopende innovatie en verandering en de vruchten te plukken van de disruptieve veranderingen in onze wereld.

 

Lees onze visie..

 


MKB Service Accelerators

Voor middelgrote fabrikanten met 30 tot 250 medewerkers bieden wij speciale Service Accelerators, waarmee zij de cruciale MKB-problemen beter en sneller kunnen oppakken in de snelle ontwikkelingen van vandaag.

MKB Oplossingen voor bedrijfsinnovatie en verandering

Werk je bij een fabrikant en loop je tegen uitdagingen aan om je serviceorganisatie naar het volgende niveau te brengen? Wil je geld gaan verdienen aan je serviceconcepten? Worstel je met het leveren van het beloofde serviceniveau aan je klanten? Denk je na over hoe je kunt profiteren van de nieuwe mogelijkheden die IoT geeft?

Wil je verder met je servicedienstverlening en deze uitdagingen gestructureerd en blijvend oplossen en denk je dat je hierbij nieuwe input kan gebruiken?

Deze versie van onze Accelerators is speciaal ontworpen voor de MKB-bedrijven in de maakindustrie met 30 tot circa 250 medewerkers.
Binnen het MKB ligt het oppakken van deze uitdagingen op het bord van een zeer beperkt aantal mensen die daarnaast ook de dagelijkse operatie moeten runnen. Dit zet de bedrijfsinnovatiekracht en verandercapaciteit zwaar onder druk en brengt hiermee indirect de toekomst in gevaar.

Middels onze programma’s zorgen wij ervoor dat het MKB de cruciale MKB-problemen met betrekking tot deze uitdagingen het hoofd kan bieden:

 

Wij bieden een platform en proces waarin de juiste kennis op het juiste moment wordt vergaard. Kennis wordt direct omgezet in daadwerkelijke actie. Wij geloven in niet in “Kennis is macht”, maar in “Macht is kennis toepassen”

Wij bieden een oplossing waarin binnen de dagelijkse werkzaamheden de mogelijkheden en focus ontstaat om te innoveren. Niet nog harder werken, maar slimmer werken.


Wij bieden samen met andere bedrijven uit de industrie de juiste omgeving voor succes waarin mensen en bedrijven gestimuleerd worden de benodigde kennis, vaardigheden, instelling en mind-set te ontwikkelen om innovatie en veranderingen te drijven.

Door onze specifieke aanpak, met een juiste balans tussen aandacht voor het individuele bedrijf, de kracht van een omgeving voor succes en groepssessies, zijn wij in staat om voor het MKB een haalbaar aanbod te doen.

Uitdagingen in de maak-industrie

Uitdagingen

Binnen de maakindustrie zijn er verschillende uitdagingen en trends welke een grote impact hebben op het (toekomstige) succes van het bedrijf. Al deze uitdagingen komen voort uit één cruciale vraag:

Wat moeten we doen om te groeien in deze huidige disruptieve tijd?

Deze cruciale vraag leidt naar 3 hoofdthema’s:


Binnen deze hoofdthema’s zien wij de volgende vragen rond trends en uitdagingen opkomen:


 • Wat is disruptie nu precies en wat betekend het voor mij?
 • Wat moet er veranderen in onze business?
 • Hoe kunnen we bedrijfsinnovatie en veranderingen versnellen?
 • Hoe de waarde perceptie van service, intern en extern, verhogen?
 • Hoe om te gaan met interne tegenstrijdige belangen?
 • Welke processen van de klant kunnen wij versnellen en verbeteren?
 • Hoe creëer ik een innovatie en verander mind-set in mijn organisatie?
 • Hoe zorg ik voor juiste verander competenties in mijn organisatie?
 • Hoe zorg ik dat mijn mensen kunnen veranderen?

Zijn deze uitdagingen allemaal specifiek voor het MKB? Nee, maar zoals eerdergenoemd komt er binnen het MKB daar nog eens bij dat traditioneel deze uitdagingen liggen op het bord van een zeer beperkt aantal mensen die daarnaast ook de dagelijkse operatie moeten runnen. Dit zet de bedrijfsinnovatiekracht en verandercapaciteit zwaar onder druk en brengt hiermee indirect de toekomst in gevaar.


De centrale vraag: Wat moeten we doen om te groeien in de huidige disruptieve tijd?

Onze visie

3 Dominante Problemen

Innovatie drijft groei en ontwikkeling, ook binnen een onderneming. Een werkgever moet in staat zijn om zijn mensen te laten innoveren en te veranderen. De innovaties en veranderingen die vanuit de organisatie worden gedreven zorgen ervoor dat het veranderen energie geeft en veel makkelijker gaat. In onze snel veranderde wereld zullen bedrijven die hierin niet slagen achteropraken bij de concurrentie, steeds meer moeite krijgen met het aantrekken en behouden van gemotiveerde mensen en wellicht helemaal verdwijnen.

In ons 18 maanden durende onderzoek in de maakindustrie hebben wij geconstateerd dat er drie dominante problemen zijn die ervoor zorgen dat bedrijven niet verder innoveren en veranderen. Veel van hun initiatieven en strategieën mislukken of nemen veel te veel tijd in beslag om te implementeren. Eén van de meest herkenbare symptomen is dat hun mensen verander moe zijn.


1. Langzame verandering

Of het nu gaat om kleine of grote, complexe en radicale veranderingen, het gaat moeilijk, langzaam en kost (te)veel energie en tijd. Typische kenmerken:
• Naar elkaar wijzen
• Geen tijd hebben
• Veel initiatieven, weinig resultaat

2. Vast in “Business-as-Usual”

Bijna alle innovaties hebben betrekking op kleine verbetering aan producten, diensten, klantervaring, processen, etc.. Grotere innovaties gericht op toekomstig succes ontbreken. Typische
uitspraken:
• Onze klanten hebben dat niet nodig
• Dat is toch niet onze core business
• Onze concurrent doet dat ook niet

3. Weinig invloed

Veel medewerkers en managers in het bedrijf zien de mogelijkheden en bedreigingen die er zijn. Ze zien dat de concurrent wel aan het doorpakken is. Het gevoel dat ze intern weinig gehoor en actie vinden frustreert en verlamt ze. Typische kenmerken:
• Onverschillige medewerkers
• Polariserende en sceptische uitingen
• Silo-denken

 

Aan de andere kant is het duidelijk dat de bedrijven welke de 4 Onderscheidende Kenmerken hebben omarmt in staat zijn om zich continue te verbeteren en om aan bedrijfsinnovatie te doen als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Dit zijn de bedrijven die groeien, de concurrentie voor zijn en gedreven mensen aantrekken en behouden.


4 Onderscheidende Kenmerken

De 4 onderscheidende kenmerken zorgen ervoor dat er Momentum gaat ontstaan waardoor bedrijfsinnovatie en de daarbij behorende veranderingen makkelijker gaan ontstaan en in de organisatie kunnen worden geborgd. Hoe beter deze in balans zijn hoe meer Momentum er in een organisatie zit.Koers

De organisatie heeft een aansprekende en duidelijke koers.

Iedereen heeft hetzelfde duidelijke beeld van de veranderingen in de industrie, waar het bedrijf heen gaat en wat er moet veranderen om dat te bereiken.

Iedereen weet wat ze zelf hieraan kunnen bijdragen en wat hun rol is.


Dialoog

Er is binnen de organisatie over alle teams en niveaus heen een constructieve dialoog, waarin vooruit wordt gekeken, omtrent uitvoering van werkzaamheden, prioriteiten en gelieerde activiteiten.

Iedereen voelt zich veilig en vertrouwd om zich aan te passen, dingen uit te proberen en feedback te geven.

Niet naar elkaar wijzen, maar van elkaar leren.


Besluitvorming

Iedereen heeft een mate van besluitvormingsbe-voegdheid, die uiteraard binnen hun functie valt, om hun werk aan te passen, te verbeteren en te kunnen doen.

Ze nemen zelf de verantwoording en mogen dat ook.

Er zijn adequate regels en principes om te zorgen dat de organisatie één geheel blijft.


Ontdekking

Iedereen is zich bewust van beschikbare (potentiële) trends, mogelijkheden, bedreigingen en best practices.

Ze spenderen tijd aan het ontdekken, testen en leren.

Er is een brede focus, op nieuwe dingen die verder gaan dan de dagelijkse gang van zaken en mogelijkheden, wat noodzakelijk is voor het toekomstig succes.


Het resultaat

Bedrijven die deze 4 Onderscheidende Kenmerken goed hebben geïmplementeerd, zien dat hun bedrijf veel makkelijker en blijvend veranderen en innoveren. Daardoor blijven zij voorop lopen en zijn ze in staat om de snelle veranderingen het hoofd te bieden en er zelfs van te profiteren.


1. Soepel veranderen

Veranderingen gaan vloeiend en vanzelf met aansprekende resultaten. Nieuwe initiatieven geven energie en vragen veel minder old-school change-management. Typische kenmerken:
• Inspirerende samenwerking over de afdelingen heen
• Tijd maken
• Veel initiatieven, snel resultaat

2. Najagen van mogelijkheden

Iedereen in de organisatie kijkt constant naar nieuwe mogelijkheden. Goede ideeën worden gedeeld en initiatieven genomen om ze te realiseren. Typische
uitspraken:
• Onze klanten hebben daar behoefte aan
• Onze core business is het zo goed mogelijk blijven bedienen van onze klanten
• Wij doen dat voordat onze concurrent het doet

3. Invloedrijk

Iedereen is betrokken en voelt dat ze het verschil kunnen en mogen maken binnen hun rol. Typische kenmerken:
• Betrokken en gemotiveerde medewerkers
• Eensgezindheid en opbouwende feedback
• Bedrijf breed denken

Wat wij doen

Wij werken met het MKB op verschillende manieren. In alle gevallen volg je een proces waarin je de voor jou specifieke vergaarde kennis gaat gebruiken in jouw dagelijkse praktijk. Alles wordt stap voor stap teruggebracht naar de uitdagingen waar jij en jouw bedrijf tegenaan lopen. De 4 Onderscheidende Kenmerken worden hierdoor verbetert en versterkt.


Wat doen we niet

Wat doen we wel

Zorgen dat je theoretische kennis nog groter wordt
Werken aan een theoretische probleemstelling
Je laten sparren met willekeurige collega’s
Je laten focussen op de korte termijn
Volledige top-down aanpak met old-school
change-management
Focussen op 1 of 2 personen

Zorgen dat opgedane kennis wordt toegepast
Samen met jou werken aan jouw daadwerkelijke uitdaging
Je laten sparren met gelijkgestemden en change-agents
Je laten focussen op een strategische aanpak
Veranderen van binnenuit en minimaliseren
change-management
Focussen op jouw organisatie


Hoe doen wij dit?

Door middel van een grote diversiteit aan werkvormen binnen onze Accelarator Programma’s zijn wij in staat aan de wensen en mogelijkheden van de MKB-bedrijven te voldoen. Van volledige In-house programma’s voor met name de grotere bedrijven en Publieke programma’s voor alle anderen, tot aan een scala aan kortere sessies en workshops om de eerste stappen te zetten en een impuls te geven aan het momentum binnen de organisatie.

Op diverse plaatsen in Nederland organiseren wij middagsessies waarin wij met leiders uit de industrie discussiëren over de cruciale vraag Wat moeten we doen om te groeien in deze huidige disruptieve tijd?

In deze sessies wordt er op basis van uw input gediscussieerd over de voor u relevante uitdagingen

Omgeving voor succes

Wij geloven dat de omgeving succes dicteert. In de juiste omgeving voor succes zullen mensen en bedrijven gestimuleerd worden de benodigde kennis, vaardigheden, instelling en mind-set te ontwikkelen om innovatie en veranderingen te drijven.

Uitzonderlijke resultaten en hoge eisen zullen de norm worden. Iemand die anders zou twijfelen en worstelen met uitdagingen wordt geholpen zich te focussen, actie te ondernemen en zich op te trekken aan het hoge niveau in de groep

Vanwege de bedrijfsomvang is het voor het MKB moeilijker een dergelijke omgeving intern te vinden, daarom is dit ook een belangrijke pijler in ons programma


Accelerator Programma's

Wij richten ons samen met bedrijven op het versneld en blijvend oplossen van de huidige uitdagingen binnen het bedrijf. Vandaar dat wij spreken van Accelerators. Door middel van een gedegen en binnen de dagelijkse praktijk haalbaar proces helpen wij je met het creëren van het benodigde Momentum om de uitdagingen op te pakken en op te lossen. De uitdaging(en) én het versterken van de 4 Onderscheidende Kenmerken staat hierin centraal.

De traditioneel gekozen aanpak in veranderprogramma’s richten zich met name op incrementele verbeteringen in de organisatie, en het overwinnen van de weerstand in de organisatie. De jarenlange praktijk heeft uitgewezen dat dit niet de gewenste resultaten levert. Onze aanpak is daarom anders, wij zorgen dat de verandering meer dan incrementeel is en dat deze wordt gedreven door de medewerkers. Vanuit de organisatie gedreven en niet door de organisatie heen naar beneden geduwd.

Uiteraard heeft ieder bedrijf zijn eigen niveau van momentum, in onze aanpak wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij kijken wij welke situatie wenselijke én haalbaar is aan het einde van de van het specifieke Accelerator Programma:Momentum Mobiliseren

Aan het einde van dit Accelerator Programma zijn er voldoende mensen in de organisatie die een verandering willen en kunnen bewerkstelligen. In hun teams, als manager of als medewerker, ondernemen ze acties om kansen na te jagen.

Het senior management heeft interesse en ziet de invloed van Momentum op het resultaat van de aangepakte uitdaging(en)


Momentum Verstevigen

Aan het einde van dit Accelerator Programma heeft meer dan 50% van de organisatie Momentum en de 4 Onderscheidende Kenmerken omarmt.

Afdelingen nemen collectief initiatief, werken samen om de uitdaging(en) en kansen aan te pakken.

Er ontstaat een innovatieve drive binnen het bedrijf, waarbij steeds meer mensen aanhaken. Het bedrijf wordt steeds krachtiger in zijn markt en aanpak.


Momentum Borgen

Aan het einde van dit Accelerator Programma zijn Momentum en de 4 Onderscheidende Kenmerken de leidraad voor het oppakken van nieuwe initiatieven en ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Alle medewerkers werken volgens deze principes en nieuwe mensen worden vanzelf meegenomen in deze manier van werken.

Het bedrijf is een voorbeeld voor anderen in de bedrijfstak en blijft bezig zichzelf verder te ontwikkelen om de concurrent voor te blijven.

Volgende stap

Impulse-Sessies - Hoe Monetariseer ik Service en IoT?

Als directie van een maakbedrijf kan je druk ervaren op de groei, inkomsten en marges. Veel van jullie producten en services zijn gemeengoed geworden en concurrenten met goedkopere alternatieven hebben de markt betreden. Er zijn echter ook veel mogelijkheden ontstaan voor nieuwe zakelijke kansen met nieuwe technologieën, waarde proposities en verdienmodellen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de maakindustrie is hoe monetariseer je service en IoT.

In een eendaagse interactieve sessie, met directieleden van Nederlandse MKB-maakbedrijven en experts, praten en discussiëren we over:

 1. Hoe lossen we de grotere problemen van onze klanten op
 2. Hoe benadruk je de toegevoegde waarde
 3. Hoe creëer je intern momentum om de toegevoegde waarde voor de klant te monetariseren

90-minuten strategie gesprek (gratis)

In een 90 minuten Strategie Gesprek bespreken wij jouw specifieke uitdaging(en) met betrekking tot de doelstellingen en aspiraties van jouw bedrijf.

 1. Wat wordt verwacht van de serviceorganisatie, nu en in de toekomst?
 2. Wat zijn hierbij de obstakels en dilemma’s?
 3. Wat zijn de mogelijke strategieën om tot de beste én snelste oplossing te komen?
 4. Welke concrete acties zijn mogelijk binnen de komende 3 maanden?

Na dit gesprek heb je een concreet eerste beeld van wat de 4 Onderscheidende Kenmerken voor jouw organisatie kunnen betekenen om je serviceorganisatie snel op een hoger niveau te krijgen en hoe wij samen met jou in staat zijn om de eerdergenoemde specifieke MKB-problemen te ondervangen.

 

Media

Jan van Veen & het team van moreMomentum publiceren niet alleen zelf maar werken ook samen met verschillende media en congresorganisatoren om ons gedachtegoed te delen met en in de verschillende industrieën.

Wilt u dat Jan van Veen spreekt op uw volgende event of wilt u gebruik maken van één van onze publicaties dan kunt u contact opnemen via media@moreMomentum.eu

Gezien het feit dat wij een zeer internationaal publiek hebben, zijn de meeste van onze publicaties in het Engels. Wij werken er thans aan om deze ook in het Nederlands beschikbaar te krijgen. Wij houden ons van harte aanbevolen voor suggesties welke publicaties u graag in het Nederlands beschikbaar zou willen hebben (media@moreMomentum.eu).Onderzoeksrapport "Adapt or Die" (engels)E-book: How to thrive in a disruptive world (engels)Koers

Dialoog

Besluitvorming

Ontdekking

Onze oprichters


Jan van Veen

Werkt al meer dan 20 jaar als adviseur in de Technische en Maak-Industrie In 2016 heeft Jan tijdens zijn onderzoek binnen 89 bedrijven de 4 Onderscheidende Kenmerken geïdentificeerd welke bedrijven succesvol maken in bedrijfsinnovatie en het zich aanpassen aan veranderende situaties.

In 2016 is hij erkent als 1 van de 20 meest invloedrijke personen in de technische service industrie. Hij is naast auteur en spreker ook actief in onze Accelerator Programma’s als trainer, coach en adviseur. Hij heeft een passie voor Innovatie en Talent-ontwikkeling.

Patrick Swier

Heeft al meer dan 25 jaar ervaring in verschillende bedrijven binnen het MKB en grootbedrijf. Hij heeft hierbij zelf ervaren hoe lastig het is innovatie en veranderingen gedaan te krijgen.

Hij heeft vanuit de praktijk een methodiek ontwikkeld die ervoor zorgt dat veranderingen vanuit de organisatie worden gedreven en dat dit wordt beleefd als de logische volgende stap in plaats van veranderen.

Hij is actief binnen onze Accelerator Programma’s als trainer, coach, adviseur, moderator en catalyst. Hij heeft een passie voor Innovatie en Talent-ontwikkeling.